Zapytania ofertowe związane z realizacją projektu „Budowa platformy współpracy twórczej i transferu wiedzy pomiędzy profesjonalistami różnych branż”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1.

10 stycznia 2013 Przeprowadzenie konkursu z nagrodami na najlepszy projekt realizowany z wykorzystaniem portalu

04 stycznia 2013 Publikacja reklamy odsłonowej na wybranych portalach dla specjalistów, freelancerów

04 stycznia 2013 Zamieszczenie ogłoszeń w portalach dla freelancerów informujących o możliwości podjęcia współpracy z Wnioskodawcą w zakresie tworzenia własnych funkcjonalności portalu

10 września 2012 Świadczenie usługi hostingu dla aplikacji ideonet.pl w okresie 01.10.2012-31.03.2013

10 lipca 2012 A. Publikację reklamy odsłonowej w popularnych wyszukiwarkach według słów kluczowych związanych ze współpracą i projektami i B. Zamieszczenie reklam w portalach dla freelancerów informujących o możliwości podjęcia współpracy z Wnioskodawcą w zakresie tworzenia własnych funkcjonalności portalu

24 maja 2012 Publikacja reklamy odsłonowej na wybranych portalach dla specjalistów, freelancerów

24 maja 2012 Świadczenie usług utrzymania aplikacji będącej platformą internetowej współpracy, w okresie 01 czerwca 2012 – 31 marca 2013.

10 kwietnia 2012 Świadczenie usługi hostingu dla aplikacji ideonet.pl w okresie 01.05.2012-30.09.2012

14 marca 2012 A. Zamieszczenie reklam w portalach dla freelancerów informujących o możliwości podjęcia współpracy z Wnioskodawcą w zakresie tworzenia portalu i B. Publikacja reklamy odsłonowej w popularnych wyszukiwarkach według słów kluczowych związanych ze współpracą i projektami

14 marca 2012 A. Instalacja i wdrożenia modułu dodawania własnych funkcjonalności na serwerze dedykowanym

8 marca 2012 A. Przeprowadzenie testów systemowych i jakościowych oprogramowania modułu dodawania funkcjonalności oraz opracowanie raportu z testów wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji. i B. Przeprowadzenie testów wydajnościowych oprogramowania modułu Dodawania Funkcjonalności oraz opracowanie raportu z testów wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji.

8 marca 2013 Wykonania projektu technicznego modułu dodawania funkcjonalności wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji

22 lutego 2012 A. Wykonanie dokumentacji API dla portalu ideonet.pl wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji.

22 lutego 2012 Wykonania projektu technicznego modułu dodawania funkcjonalności wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji

7 lutego 2012 A. Wykonanie analizy biznesowej funkcjonowania modułu dodawania funkcjonalności wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji.

14 grudnia 2011 A. Zamieszczenie reklam w portalach dla freelancerów informujących o możliwości podjęcia współpracy z Wnioskodawcą w zakresie tworzenia portalu i B. Publikacja reklamy odsłonowej w portalach dla specjalistów, freelancerów

13 grudnia 2011 A. Przeprowadzenie testów wydajnościowych oprogramowania modułu zarządzania projektami oraz opracowanie raportu z testów wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji. i B. Przeprowadzenie testów systemowych i jakościowych oprogramowania modułu zarządzania projektami oraz opracowanie raportu z testów wraz z przekazaniem praw autorskich do opracowanej dokumentacji

24 października 2011 A. Świadczenie usług utrzymania aplikacji będącej platformą internetowej współpracy, składającej się z modułów: społecznościowego, zarządzania projektami i dodawania własnych funkcjonalności w okresie 01 listopada 2011 – 31 maja 2012. i B. Instalacja i wdrożenia modułu zarządzania projektami na serwerze dedykowanym